Sunday, June 26, 2022

𝟕 𝐧𝐞𝐰 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝟐𝟒 𝐡𝐨𝐮𝐫𝐬. 𝐀𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬.

  • Age: 24 – 47 years old
  • Gender: 1 Female & 6 Male
  • Nationality: 2 Bhutanese & 5 Non Bhutanese
  • Location: Gelephu (2), Phuntsholing (2), Thimphu(3)

𝐒𝐭𝐚𝐲 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐝, 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐬𝐚𝐟𝐞!