Tuesday, September 22, 2020

ཀོ་ཝིཊ-༡༩ གི་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲ་སྒྲིག་དང་ གདོང་ལེན་འཆར་གཞིའི་དོན་ལུ་། (འདི་ཁར་ཨེབ་གནང) 

 

 ནད་ཡམས་ཞིབ་དཔྱད་དང་ ལྟ་རྟོག

 

སྨན་བཅོས་འཛིན་སྐྱོང།

 

བརྡ་བརྒྱུད་དང་ གནོད་ཉེན་བརྡ་སྤྲོད།

 

ཟུར་བརྟག་དང་ ཟུར་བཞག།

 

བཅའ་སྒྲིག་དང་ མཁོ་སྤྲོད་།

 

དངུལ་འབྲེལ་དང་ བྱ་རིམ་གྲ་སྒྲིག།